Cook With Heart, Feed With Love™

ทำไมถึงเลือกบัซซ์?
ทุกอย่างเริ่มจากคำถามง่ายๆ
ทำยังไงให้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้เพื่อให้สัตว์เลี้ยงทุกตัวสามารถเติบโตอย่างมีสุขภาพดีและมีความสุขกับพ่อแม่สัตว์เลี้ยงทุกๆคน

คำถามง่ายๆนี้เป็นภารกิจที่ท้าทายที่สุด ที่ นสพ.ชยุต สิทธิกรประสาธน์ พยายามคิดหาวิธีมานานกว่าสามทศวรรษ เริ่มอาชีพของเขาในฐานะสัตวแพทย์ ดร.ชยุตเคยรักษาสัตว์เลี้ยงที่บาดเจ็บเเละป่วยด้วยมือของเขาเอง เเละในฐานะอาชีพสัตวแพทย์เขาค้นพบว่าอาหารที่กินเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่กำหนดสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ย้อนกลับไป 25 ปีที่ผ่านมาเขาเริ่มกิจการของเขาโดยการเป็นตัวเเทนจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา

ด้วยความรู้ทางการแพทย์ ที่สะสมมานานรวมกับประสบการณ์ทางธุรกิจ สุดท้ายจึงตกผลึกเป็น “บัซซ์” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือผลิตอาหารที่ดีต่อสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง แต่สามารถเข้าถึงได้ง่าย “บัซซ์” หมายถึงการตลาดแบบแตกรังผึ้งแนวคิดคือเราไม่มีการโฆษณาบนสื่อมวลชน แต่เราต้องการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก กล่าวคือใช้ดีบอกต่อ เเละนี่เป็นการรับประกันได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา ไม่เป็นสองรองใครและมีการกำหนดสูตรผลิตและบรรจุหีบห่อเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุด

 

Kibble from the best source TM

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราผลิตขึ้นจากหลากหลายประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้แหล่งโปรตีนและส่วนผสมที่ดีที่สุด เพื่อคุณภาพอาหารที่สูงที่สุดในราคาที่เหมาะสมมากกว่า