โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่ระบาดได้ทุกฤดู แต่มักพบมากในฤดูร้อน โดยเกิดจากเชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท ซึ่งสามารถฆ่าชีวิตสุนัขที่คุณรักได้อย่างง่ายดาย    โรคพิษสุนัขบ้า เกิดขึ้นได้อย่างไร โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากไวรัส Rabies Virus ซึ่งพบได้ในสัตว์เลือดอุ่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำ ไม่ใช่แค่เพียงสุนัขหรือแมวเท่านั้น โดยเชื้อไวรัสจะอยู่ในน้ำลาย เมื่อได้รับเชื้อ มันจะแพร่กระจายเข้าไปสู่เส้นประสาทส่วนปลาย ไขสันหลัง และเข้าสู่สมอง โดยแบ่งตัวในสมอง และปล่อยเชื้อไวรัสเข้าสู่อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย หนึ่งในนั้นคือต่อมน้ำลาย สุนัขที่ได้รับเชื้อจะเริ่มแสดงอาการภายใน 14 - 90 วัน โดยสามารถแบ่งอาการของโรคได้ 3 ระยะ ดังนี้   สังเกตอาการของโรคพิษสุนัขบ้า 1.โรคพิษสุนัขบ้าระยะที่ 1      อาการระยะเริ่มแรก จะแสดงอาการ 2 - 3 วัน โดยสุนัขจะมีอุปนิสัยและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หงุดหงิดง่าย แยกมาอยู่ตัวเดียว ไม่คลุกคลีกับเจ้าของเหมือนเคย อุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ ม่านตาขยาย และตอบสนองต่อแสงลดลง 2.โรคพิษสุนัขบ้าระยะที่ 2     อาการระยะตื่นเต้น แสดงอาการ 1 - 7 วัน โดยสุนัขจะมีอาการกระวนกระวาย มีอาการทางประสาท ตอบสนองรุนแรงต่อเสียงและสิ่งเร้า แสดงอาการดุร้าย กัดทุกอย่างที่ขวางหน้า วิ่งอย่างไร้จุดหมาย ไม่แสดงอาการเจ็บปวดแม้จะได้รับบาดเจ็บ เสียงเห่าหอนผิดปกติ ลิ้นห้อย น้ำลายไหลเยอะผิดปกติ 3.โรคพิษสุนัขบ้าระยะที่ 3      อาการระยะอัมพาต ซึ่งเป็นระยะที่สั้นที่สุด โดยสุนัขจะคางห้อยตก ลิ้นสีแดงคล้ำห้อยออกมา น้ำลายไหลเยอะมาก ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ เมื่อล้มแล้วจะลุกไม่ได้ เกิดเป็นอัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด โดยการแสดงอาการของสุนัขในแต่ละระยะนั้น จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบดุร้าย และแบบซึม
  • โรคพิษสุนัขบ้าแบบดุร้าย จะแสดงอาการระยะตื่นเต้นเด่นชัด และยาวนาน แต่ระยะอัมพาตสั้นมาก
  • โรคพิษสุนัขบ้าแบบซึม จะแสดงอาการระยะตื่นเต้นสั้นมาก แต่แสดงเด่นชัดในระยอัมพาต
โรคพิษสุนัขบ้าสามารถแพร่เชื้อผ่านทางน้ำลายได้ตั้งแต่ 1 - 7 วันก่อนแสดงอาการจนกระทั่งตาย โดยคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามักติดเชื้อจากการถูกกัด ข่วน ถูกเลีย หรือน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อกระเด็นเข้าแผล พิษสุนัขบ้า ป้องกันเจ้าตูบจากโรคพิษสุนัขบ้า เพราะท้ายที่สุดมักจบด้วยความตาย โรคพิษสุนัขบ้าจึงเป็นโรคที่ร้ายแรงสำหรับเจ้าตูบเป็นอย่างมาก เจ้าของอย่างเราจึงต้องใส่ใจดูแลและป้องกัน ด้วยการ
  • พาเจ้าตูบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดเวลาเป็นประจำทุกปี
  • จำกัดพื้นที่ หรือใช้สายจูงทุกครั้งเมื่อพาเจ้าตูบไปเดินเล่นนอกบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ตัวอื่น
  นอกจากนี้ อย่าลืมเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง และภูมิคุ้มกันที่ดีให้เจ้าตูบด้วยอาหารสุนัขที่มีความสมดุลทางโภชนาการ Buzz Balance Nutrition อาหารเพื่อสุนัขทุกสายพันธุ์ ที่ประกอบด้วยสารอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดี บำรุงกระดูก ฟัน ระบบประสาท และสมอง อีกทั้งยังควบคุมปริมาณโซเดียม ไม่แต่งสี และไม่ใส่สารกันบูด เพราะสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากอาหารที่ให้ เพื่อเจ้าตูบที่คุณรัก ต้องเลือก Buzz Pet Food